Slotenmaker Den Haag MilieuSlotenmaker Den Haag (SDH) en het milieu:

Slotenmaker Den Haag zet zich doelbewust in voor een betere en vooral schonere wereld / milieu. Veiligheid is daar natuurlijk onderdeel van, maar de keuzes die wij persoonlijk maken, ook in onze werkwijze en materiaalgebruik, zijn belangrijk voor het resultaat. Kies daarom voor Slotenmaker Den Haag SDH!

Ons devies luidt: een beter milieu begint bij jezelf!

In de keuze van onze werkwijze en bedrijfsvoering zetten we ons in om zowel uit te blinken in goede service voor onze klanten als een prettige werksfeer. Daarin laten we ons laten leiden door onze waarden en wat wij inspirerend en belangrijk vinden. De mens, en niet het geld of de drang om te groeien, staat in ons werk centraal. Om deze reden zetten we ons ook in om voor zover mogelijk een ‘groen’ bedrijf te worden dat de omgeving en het milieu zo weining mogelijk belast. Tevens streven wij ernaar ons CO² uitstoot (ten behoeve van aanlevering van goederen en vervoer van en naar klanten) te minimaliseren of zelfs geheel om te draaien. Dit doen we onder andere door te investeren in groene energie, en milieu projecten zoals herbebossing. Meer over bedrijven, ondernemerschap en het milieu vindt u op het ondernemersplein.

Slotenmaker Den Haag SDH™ zet als eerste bedrijf in onze branche de stap naar 100% recycling!

Als typisch ‘Haagse’ bedrijf hebben we alle baat bij de continuïteit die voortvloeit uit een goede relatie met de gemeenschap en onze klanten. Daarbij staan ‘zorg’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘milieu’ centraal. Daarom doen wij proactief mee aan recycling c.q. hergebruik initiatieven binnen de gemeente Den Haag.

Ons milieubeleid kan worden onderverdeeld in de volgende punten:

Hieronder lichten we alle punten kort toe.


Efficiëntie

Veel bedrijven die diensten en services leveren opereren onder de normen voor efficiëntie. Bij Slotenmaker Den Haag (SDH) hebben we de efficiëntie markant verhoogd door slim gebruik van de nieuwe mogelijkheden van het digitale tijdperk. Mobiele telefonie maakt het mogelijk om foto’s te sturen en zelfs live video te streamen om situaties te bekijken, met klanten en monteurs te overleggen. Hierdoor is een verkennend bezoek vaak overbodig. Wij kunnen zelfs, met behulp van live video, klanten op afstand helpen om hun eigen slot te repareren!

Slimme Planning Afspraken!

Agendering en planning geschiedt centraal via het Internet en vanaf de telefoons van onze monteurs. Wij kunnen zien wie in de buurt is bij een klant zodat de route van de monteur en de wachttijden veel korter zijn geworden. Routeplanning wordt geoptimaliseerd door slim gebruik te maken van TomTom en Google Maps

Materiaalgebruik

De hoeveelheden materiaal die verbruikt worden per klus is de laatste jaren behoorlijk afgenomen door toegenomen kennis en efficiëntie. Hierdoor wordt ook minder overbodig materiaal ingekocht en blijft het korter in de schappen. Tevens wordt steeds minder materiaal verspild of weggegooid. Wij werken proactief aan het zoeken naar mogelijkheden voor hergebruik en recycling van materialen. Zo hebben wij bij voorbeeld een aantal galeries en kunstenaars die oud of overbodig materiaal hergebruiken. Creatieve oplossingen bieden een uitkomst voor moeilijk te recyclen materialen.

Vermijden van onnodig materiaal of energieverbruik

Door situaties goed in te schatten en slim gebruik maken van materiaal is het ons in de afgelopen jaren gelukt om behoorlijk te bezuinigen op ons materiaal en energiegebruik. Denk in eerste instantie aan het preventief te werk gaan bij het openen van deuren, het repareren van hang & sluitwerk, kluizen, brandkasten etc. Tevens hebben we een opgeruimd en efficiënt administratiesysteem voor ons magazijn, waardoor materieel dat voorradig is niet dubbel wordt ingekocht. Door bij klanten goed door te vragen over problemen en onszelf goed inzicht te verschaffen in de situatie en wat nodig is, zorgen we ervoor dat onze monteurs met het juiste materiaal op pad gaan, waardoor nabestellingen en nalevering voor zover mogelijk wordt vermeden. Dat scheelt ritten, en dus ook benzineverbruik.

Verminderen gebruik van chemicaliën

Chemicaliën zijn een enorme kopzorg binnen elk bedrijf. Alhoewel onze branche doorgaans weinig chemicaliën gebruikt (denk aan smeermiddelen, schoonmaakmiddelen, verf, snijolie, koelvloeistoffen, verdunners, beschermende foliën etc.) zitten er ook chemische stoffen in allerhande kunststoffen, verpakkingen en gereedschap. Bij de overweging van welk chemisch middel of materiaal te gebruiken tellen bij ons vooral de gevolgen voor mens en milieu, en duurzaamheid. Verbruikte verpakkingen, lege containers en verouderde chemische stoffen worden bij ons op de daarvoor bestemde locaties afgegeven voor verwerking in de recycling. Ook ons afval wordt nauwkeurig gescheiden afgevoerd.

Hergebruik van onderdelen

Waar mogelijk worden oude onderdelen gesorteerd en opgeslagen voor hergebruik. Dat betreft niet alleen onderdelen van sloten en cilinders maar ook gereedschap. In principe worden alle materialen overgebleven na oplevering van ons werk in overleg met de klant meegenomen voor verwerking. Dit hergebruik levert twee grote voordelen op: ten eerste kunnen we onderdelen vinden die niemand anders op voorraad heeft. Ten tweede kunnen we een heleboel repareren c.q. restaureren en dat is winstgevend voor ons, en de klant heeft er ook baat bij omdat de rekening lager uitvalt.

Reparatie c.q. restauratie hang & sluitwerk

Een belangrijk aspect van ons vak, en verwante werkzaamheden is de mogelijkheid om oude materialen en mechanische constructies te onderhouden, repareren en restaureren. Mooie voorbeelden van restauratie werk kunt u zien door hier te klikken. Waar mogelijk proberen we oude sloten en apparaten te repareren en restaureren. Dat geldt in het bijzonder voor antieke sloten. Er is niets mooiers dan een antiek slot in een oude deur of gebouw aan te treffen en deze in volle glorie te herstellen. De geschiedenis van het slotenmaker’s ambacht is er een van grote diversiteit en vindingrijkheid. Onze nieuwsgierigheid is een goede motivatie om dergelijke oude sloten te onderzoeken en te kijken hoe ze gemaakt zijn, functioneren, en of wij ze kunnen herstellen. Ook moderne sloten worden doorgaanster plaatse onderzocht en gerepareerd, of meegenomen naar de werkplaats waar we ze in alle rust kunnen repareren.

Recycling van materialen

Wij doen ons uiterste best om materialen te hergebruiken (recycling) maar spullen die kapot zijn kunnen ook bij de gemeentelijke dienst worden aangeboden. Metalen worden verzameld en of naar de sloop gebracht, of aan verzamelaars gegeven die daar weer een centje aan verdienen. Chemicaliën, voor zover wij genoodzaakt zijn deze te gebruiken, worden netjes via de Klein Chemisch Afval (KCA) gerecycled. Dit geldt tevens voor oude elektronica, batterijen, accu’s, etc. Tevens doen wij ons uiterste best om spullen die nog werken of gerepareerd kunnen worden naar de vele kringloop winkels in Den Haag te brengen.

Gebruik milieuvriendelijk vervoer

Een paar jaar geleden is bij ons de eerste Honda Zoomer in gebruik genomen terwijl de rest van onze collega’s in hun auto c.q. bestelwagen bleven rijden. Inmiddels is iedereen bij ons overgegaan op het gebruik van Zoomers omdat het blijkt dat we

  • Meer plezier in ons werk hebben door de snelheid waarmee wij rondrijden
  • Sneller bij de klant kunnen zijn of terug bij onze werkplaats
  • Sneller materialen kunnen halen
  • Meer klanten op een dag kunnen helpen
  • Geen parkeergeld hoeven te betalen
  • Geen zoektochten naar parkeerplaats en geen stress daarover
  • Overal kunnen komen, ook in drukke winkelstraten en autovrije zones
  • Niet meer in files zitten en om wegwerkzaamheden heen kunnen

Bij de keuze voor Honda Zoomer speelden twee overwegingen, ten eerste wilden we zuinige brommers die redelijke snelheden haalden en ten tweede zochten we een model dat geschikt was voor ombouw om gereedschap en materiaal te kunnen vervoeren. De Zoomer is uitstekend geschikt op beide punten. Echter, we zijn nu al op zoek naar de volgende generatie vervoermiddelen en de kans bestaat dat we onze vloot Zoomer’s binnenkort gaan ruilen voor elektrische scooters. Het is afwachten welke fabrikant het eerst met een e-scooter of e-bike komt die aan onze eisen voldoet.

Slim gebruik technologie

Met name mobiele telefoons en PIN-betaling systemen zorgen ervoor dat wij altijd ons hele kantoor op zak hebben. Dit levert op allerlei manieren winst op, zowel in de zin van dat klanten sneller en beter kunnen worden geholpen als dat wij tijd en geld besparen door beter geïnformeerd op pad te gaan, minder te rijden en zoeken, en sneller kunne afrekenen en factureren. Slim gebruik van technologie is essentieel: voor we bij een klant langsgaan kijken we vaak op Google ‘streetview’ waar we al van tevoren zien wat er ons te wachten staat: welke deur en welk slot, wat de route is en hoe lang we moeten rijden. Mobiele PIN betaling (wij gebruiken Zettle by PayPal) is een uitkomst voor klanten die zonder geld op zak anders naar een PIN automaat moeten. Bovendien hebben ze de zekerheid van meteen een factuur ontvangen. Alles wordt meteen administratief verwerkt. Zodoende zijn we druk op weg naar de zogenaamde ‘papierloze’ kantoor die al ruim 20 jaar geleden werd voorspeld. De klant wordt beter en sneller geholpen en de stress van administratief werk behoort zowat tot het verleden. Zo kunnen onze medewerkers zich concentreren op waar ze echt goed in zijn!

Lokaal werken

Lokaal werken betekent minder heen en weer rijden en minder bezine / brandstof verbruik! Dat is niet alleen beter voor het milieu, het levert ook een flinke financiële besparing op, en bespaart tijd. Onze monteurs zijn gelukkiger omdat de werkdruk vermindert en we minder stress oplopen door haast, files, wegwerkzaamheden van de Gemeente Den Haag etc. Lokaal heeft ook andere voordelen: wij kennen onze klanten en zij herkennen ons. Het vertrouwen groeit en werkrelaties bloeien. Wij zetten ons extra in omdat we weten dat we samenwerken aan het verbeteren van de leefomgeving.

Kleinschaligheid

In deze tijd van automatisering en toenemende overnames door grote bedrijven zetten we ons in voor kleinschaligheid en networking. Wij werken samen met andere kleinschalige lokale bedrijven waarvan we zeker zijn dat ze met grote inzet en integriteit te werk gaan en goede diensten of producten leveren. Dit is beter voor het milieu en beter voor onze klanten die immers geld besparen door lokaal zaken te doen. Slotenmaken is niet alleen een kwestie van de hele dag met mechanische dingen en gereedschap in de weer zijn. Wij werken ook iedere dag aan ons imago, publiciteit en planning. Daarvoor zijn wij afhankelijk van een groot aantal andere bedrijven waarmee wij samenwerken. Door onze samenwerking zorgen we voor onderlinge support en kunnen we veel met gesloten beurzen doen. Of helemaal gratis! Bij samenwerking zoeken we daarom altijd naar kleinschalige lokale bedrijven. We maken persoonlijk kennis met de werknemers en zetten ons in voor goed onderling contact. Daaruit onstaan langdurige zakelijke relaties en kan heel veel informeel worden opgelost. Tevens helpen we elkaar aan klanten en publiciteit.

Samenwerking

Concurrentie in de moderne zakenwereld is moordend, en heeft bovendien een negatieve invloed op het milieu: bedrijven worden immers gedwongen om buiten hun eigen regio klanten te werven. Waar mogelijk zoeken wij naar samenwerking en goede afspraken over het verdelen van klanten en werk. Met goede sloten bent U er nog niet! Woningen en bedrijfsobjecten hebben ook regelmatig onderhoud nodig: timmerwerk, verbouwingen, schilderwerk, glaszetters etc. Tevens werken we samen met Slotenmakers bedrijven uit heel de regio Den Haag om ervoor te zorgen dat wij 100% dekking kunnen geven, ook wanneer het zeer druk is of als er iemand ziek is. Door verbeterde samenwerking zorgen we ervoor dat we minder ver hoeven te reizen om klanten te helpen en klanten zijn verzekerd van snelle service bij problemen. Samenwerking is derhalve beter voor het milieu en beter voor de portemonnee!

Activisme:  Wij zetten ons niet alleen actief in voor een beter milieu maar ondersteunen financieel waar mogelijk activisme op het gebied van vrede, mensenrechten, educatie, milieu, recycling, etc.

Wikipedia Slotenmaker Den Haag Save Bialowieza Slotenmaker Den Haag Jewish Voice for Peace Slotenmaker Den Haag Greenpeace Nederland Slotenmaker Den Haag Amnesty International Slotenmaker Den Haag

Slotenmaker Den Haag: Met onze scooters altijd het snelst ter plaatse, ook in het centrum van Den Haag!