Slotenmaker | Slotenservice | Sleutelservice voor VVE’s

VVE beheer onderhoudscontract onderhoudsplan Slotenmaker Den HaagUiteraard biedt ons bedrijf — Slotenmaker Den Haag SDH™ — ook diensten zoals een onderhoudsplan toegangscontrole & veiligheid voor Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Sleutel, Sloten, Veiligheid & VVE beheer:

In sommige gevallen zullen wij tevens onderhoudscontracten aangaan met Verenigingen van Eigenaren. Reden daarvoor is met name de continuiteit van werkzaamheden. Vooral belangrijk waar meer bewoners gebruikmaken van gemeenschappelijke voordeuren, bergingen etc.

Ten tweede zijn betalingsvoorwaarden bij Verenigingen van Eigenaren soms net een beetje stricter. Er moeten eerst offertes worden aangevraagd. Er wordt pas tot betaling overgegaan na goedkeuring door een penningmeester. Tevens is de tenaamstelling van facturen weer net iets anders dan bij particulieren. Zelf als een opdracht verstrekt wordt door, en begeleid door een particuliere bewoner of gebruiker.

Een kort overzicht van onze werkzaamheden ten bate van VVE’s

Slotenmaker Den Haag SDH™ werkt nauw samen met VVE’s voor het correct afhandelen van werkzaamheden op het gebied van toegangscontrole en veiligheid.

In het belang van zorgvuldig en complete verstrekking van informatie en facturering verzoeken wij VVE’s gebruik te maken van onze contactformulier en/of opdrachtbevestigings formulier:
 

Contactformulier Opdrachtbevestiging

 
Uit ervaring blijkt dat het verbeteren van toegangscontrole en veiligheids voorzieningen beter en goedkoper kan wanneer het collectief wordt aangepakt. Maatregelen vallen voordeliger uit en zijn makkelijker uit te voeren wanneer een opdracht door een Vereniging van Eigenaren wordt verstrekt.

Bewoners kunnen bij het opstellen van een plan voor verbering gezamelijk overleggen en kosten worden eerlijk verdeeld. Gezamenlijke voorzieningen zoals gedeelde voordeuren kunnen beter worden beveiligd. Sleutel beheer is ook een belangrijke factor. Wanneer sleutels individueel worden gekopieerd gaat de kwaliteit van kopieen zienderogen achteruit. Met als gevolg slijtage en breuk.

Wat veiligheid aangaat is het natuurlijk ook beter dat bewoners overleggen en samen actie ondernemen. Verbetering van veiligheid is per slot van rekening in ieders belang. Dieven en inbrekers zoeken altijd de zwakste plek en individueel aangebrachte anti-inbraak voorzieningen en materiaal schuiven het probleem af op diegene die niets heeft ondernomen. Dat is per slot van rekening waarvoor Verenigingen van Eigenaren in het leven zijn geroepen.

Veiligheid is een collectief belang!

 

Slotenmaker Den Haag: Met onze scooters altijd het snelst ter plaatse, ook in het centrum van Den Haag!