Het Politiekeurmerk Veilig Wonen: wat houdt dat in?

Het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ (PKVW) is een van de vele initiatieven op het gebied van inbraak preventie en veiligheid. De bedoeling is woningen, bedrijfsobjecten, autos, fietsen en andere eigendommen veilig te stellen voor diefstal, inbraak en beschadiging door, bijvoorbeeld, vandalisme of brand.

Nieuwbouw en Politiekeurmerk Veilig WonenHet terugdringen van het aantal dergelijke incidenten zou tevens een goede invloed hebben. Dit onder andere door het verminderen van het aantal andere incidenten zoals straatroof en geweldsdelicten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van veiligheid en zicht op straat en het verhogen van de pakkans voor dieven, inbrekers en vandalen.

PKVW niet zaligmakend …

Zoals bij zoveel van deze initiatieven is ook het PKVW niet zaligmakend. Vaak worden maatregelen voorgesteld aan de hand van statistische gegevens. Deze gegevens zijn afkomstig van verzekeraars, politie ambtenaren en andere instanties. Deze gegevens kunnen soms uitkomst bieden bij het begrijpen van incidenten. Maar, ze moeten eerst correct geinterpreteerd worden. En maatregelen moeten wel zinnig en effectief blijken. D.w.z. dat er ook naderhand moet worden gekeken of de getroffen maatregelen hebben gewerkt.

Helaas wordt bij het voorstellen van maatregelen en het verstrekken van advies weinig rekening gehouden met de individuele situatie. Technisch advies komt vrijwel altijd van bedrijven die er baat bij hebben hun eigen materialen te verkopen, bijv. SKG gekeurde sloten, cilinders en beslag. Consumenten zijn echter vaak de dupe. Particuliere wonineigenaars kopen bijvoorbeeld een woning dat niet volgens de heersende standaarden is beveiligd. Zij moeten dan veel geld uitgeven om inbraak preventieve maatregelen te treffen. Vaak hebben ze daar het geld niet voor. Tevens hebben particulieren vaak weinig technisch inzicht. Zij zijn aangewezen op het advies van anderen. Dat advies is niet altijd zinnig. En vaak is het duur!

Politiekeurmerk is duur

Nadeel van de maatregelen die het PKVW aanraadt is dat er weinig rekening wordt gehouden met arbeidskosten en materiaalkosten. Deze kunnen behoorlijk oplopen naar gelang degene die het werk uitvoert. U kunt zelf een heleboel doen, maar voor sommige klussen zult u een specialist moeten inschakelen. Tevens zijn niet alle materialen en maatregelen die het PKVW aanraadt zinnig of effectief. Voorbeeld: bij SKG gekeurde pensloten worden schroeven geleverd van mindere kwaliteit en het beslag is slechts voor de sier (behalve bij LIPS met gehard stalen beslag schilden). Het is moeilijk te begrijpen waarom het PKVW dit type slot promoot.

Het aanbrengen van een penslot is relatief veel werk tegenover de meerwaarde voor de veiligheid. Pensloten zijn slecht ontworpen en lopen vaak vast. De pennen zijn gehard maar het mechanisme zelf is van zamak een legering die weliswaar heel mooi giet, maar vreselijk gauw breekt.

Kunststof Kozijnen zijn ook gedekt door Politiekeurmerk maar vaak niet goed dicht te krijgenTechnisch gezien voldoet het merendeel van de sloten, cilinders, beslag, ramen, deuren en kozijnen dat op de Nederlandse mark verkrijgbaar is (inclusief de zogenaamd SKG gekeurde materialen) niet aan de hoge eisen van diegenen die werkelijk technisch inzicht hebben en daarbij ook weten hoe inbrekers te werk gaan. Algemene maatregelen geven klanten wel inzicht in de problematiek, maar het goed beveiligen van een woning, bedrijfsobject etc. blijft een zaak waar expertise en ervaring een essentiële rol spelen.

Tussen haakjes …

De informatie die wij hier verstrekken is vrijblijvend. Wij zijn niet een PKVW erkend bedrijf en streven dit ook niet na. Wat wij nastreven is u als klant zo goed mogelijk te adviseren en beveiligen op basis van ons eigen inzicht en de mogelijkheden die wij binnen ons bedrijf hebben voor het op maat ontwerpen en construeren van mechanische beveiliging.

Uw woning laten keuren en een Politie Keurmerk Veilig Wonen certificaat voor laten opstellen:

Om het PKVW-certificaat Beveiligde Woning te krijgen, moet uw woning voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Schakel daarvoor een erkend PKVW-bedrijf bij u in de buurt in. De experts bekijken of de woning aan de eisen voldoet, voeren eventueel aanvullende maatregelen uit en verstrekken het certificaat.

De kosten van PKVW certificatie zijn afhankelijk van de actuele staat van beveiliging van uw woning. Vaak zult u naar aanleiding van een inspectie maatregelen moeten nemen; nieuwe sloten of cilinders, verbeteringen om het inbrekers moeilijker te maken etc. De prijs van dergelijke maatregelen kan aardig oplopen. Bovendien kan het certificaat pas worden afgegeven als de maatregelen zijn uitgevoerd door een PKVW erkende monteur. Een niet gecertificeerde monteur kan het werk niet uitvoeren.

Op de website PKVW-bedrijf bij jou in de buurt kunt u een PKVW erkend bedrijf vinden. Wanneer de noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd zijn aan de PKVW verklaring of certificaat geen extra kosten verbonden.

Gemeentesubsidie regeling voor keurmerk

Veel gemeenten zijn actief om woninginbraak te voorkomen. Een aantal gemeenten geeft daarom subsidie om het Politiekeurmerk te behalen. U krijgt dan een financiële bijdrage om uw huis volgens het Politiekeurmerk te laten beveiligen. Deze bijdragen zijn soms ook verkrijgbaar voor zelf-geinstalleerde produkten. Op deze bladzijde van het PKVW vindt u daar meer informatie over. (Kijk bij overzicht Gemeenten).

Gemeentesubsidies beveiliging

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is, althans dat beweert men, twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

Website van de PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) omvat een reeks preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen om een woning, maar ook een flatgebouw of wijk veiliger te maken. Hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen.

Organisatorische maatregelen

Hieronder staat een overzicht van organisatorische en sociale maatregelen die u zelf kunt nemen om uw woning beter te beveiligen tegen een inbraak.

 • Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet ook niet om het wc-raampje of ramen en deuren van een garage af te sluiten. Ook al gaat u maar heel even naar de buren of boodschappen doen. Want als een insluiper zo maar uw woning binnen kan komen, zonder in te hoeven breken, duurt het slechts enkele minuten voordat hij er met uw spullen vandoor gaat.
 • Draai sloten altijd in het nachtslot. Een deur die alleen op de knip staat, is met een creditcard of hard stuk plastic toch makkelijk open te maken, de zogenaamde flippermethode. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op slot.
 • Leg sleutels uit het zicht, maar op een voor u en uw gezin makkelijk te vinden plaats.

Laat sleutels niet aan de binnenzijde van het slot!

 • Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjesboren. De inbreker boort dan een gat in het kozijn, zodat hij bij de sleutel en de deurklink kan komen aan de andere kant van het kozijn. Wijs met uw medebewoners een vaste plek aan waar u de sleutels uit het zicht neerlegt.
 • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen, zeker niet wanneer u gemakshalve vaak even de sleutel die verstopt ligt pakt, zodat iedereen het kan weten…
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt, maakt u het iemand wel heel gemakkelijk om ongewenst bij u op bezoek te komen.
 • Zorg dat bereikbare deuren en ramen niet achter bomen, schuttingen, schuurtjes of andere obstakels verscholen zijn. Op deze manier is er geen sociale controle mogelijk.
 • Gebruik de aanwezige buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar die automatisch aangaat zodra het donker wordt.

Laat dieven en inbrekers niet klimmen!

 • Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg. Breng geen latwerken, pergola’s en dergelijke aan waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Inbrekers proberen vaak via de hoger gelegen verdieping binnen te komen.
 • Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. Kleine, waardevolle zaken (goud, zilver, juwelen, waardepapieren) kunt u opbergen in een inbraak-werende kast of vloerkluis. Deze plaatst u op of in de vloer, maar altijd stevig verankerd. De ene kluis is sterker dan de andere. Vraag uw verzekeraar voor u een kluis aanschaft aan welke ‘indicatie waardeberging’ uw kluis moet voldoen. Hoe hoger de waarde van de op te bergen spullen, hoe hoger de ‘indicatie waardeberging’ die de verzekering voorschrijft.

Markeer uw eigendommen!

 • Graveer uw postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen en maak er dan een foto van naast een liniaal zodat de grootte eenvoudig te bepalen is. Registreer uw eigendommen met het kostbaarheden registratie formulier. Dit kan van belang zijn bij politieonderzoek. Kijk uw verzekeringspolis eens goed na of u verzekerd bent tegen diefstal door braak. Denk eraan dat nieuwe aankopen en verbouwingen van invloed kunnen zijn op uw verzekering, en dus ook op de beveiliging van uw woning.
 • Nodig inbrekers niet uit! Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’ en gebruik uw antwoordapparaat/voicemail of uw sociale webpagina’s niet om uw vrienden en kennissen te laten weten dat u op vakantie bent. Sommige professionele inbrekers gebruiken de telefoon of het internet om uit te vinden of u thuis bent.
 • Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om er zo op slinkse wijze achter te komen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
 • Laat als u ‘s avonds niet thuis bent binnen licht branden. U kunt dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!
 • Kortom, zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt ook als u afwezig bent.

Sociale maatregelen om inbraak tegen te gaan

Camerabeveiliging CCTV is het niet helemaalDoor ook buitenshuis een beetje op te letten, vergroot u uw eigen veiligheid en dat van anderen. Ook goede contacten met buren en andere buurtbewoners zijn van belang. Maak afspraken met uw buren om over en weer een oogje in het zeil te houden. Laat hen weten wanneer u weg bent en ‘bewaak’ elkaars woning bijvoorbeeld met behulp van een babyfoon. Misschien kunt u elkaar helpen door in vakanties de planten water te geven en de brievenbus te legen.

 • Meld problemen die de veiligheid schaden (zoals kapotte straatverlichting of hoog opgroeiend groen dat het zicht belemmert) aan de verantwoordelijke instanties.
 • Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie op nummer 112.
 • Ga er nooit van uit dat, omdat er camera’s ergens hangen, er nooit misdaden zullen worden gepleegd …

Technische maatregelen

Goed beveiligen is een combinatie van organisatorische (sociale) en technische (bouwkundige) maatregelen. De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u een raam open laat staan! Hieronder een overzicht van wat technische maatregelen die preventief werken.

 • Zorg voor goedgekeurd hang en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat het een prima slot is. De producten hebben diverse testen ondergaan, waaronder de zogenaamde inbrekerstest. In de praktijk is gebleken dat deze producten, mits volgens de regels gemonteerd, de kans op een inbraak sterk verkleinen. Een slot dat voldoet aan de eisen herkent u aan het SKG logo, 1, 2 of 3 sterren. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
 • Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
 • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbraken gebeuren niet alleen via ramen en deuren op de begane grond, maar ook via ramen of deuren op de bovenverdieping. Zoals balkons en zelfs via dakramen. Vooral als de inbreker makkelijk naar deze ramen toe kan klimmen. Die bereikbare gevelelementen moeten aan dezelfde inbraak-werende eisen voldoen als op de begane grond. Het Politiekeurmerk besteedt veel aandacht aan de beveiliging van deuren, ramen en constructieonderdelen zoals dakramen en lichtkoepels. Kijk voor de norm bereikbaarheid van het PKVW in bijlage 1 van het handboek PKVW Bestaande Bouw. Zie tevens het handboek PKVW voor Nieuw Bouw.
 • Op deze site staat een kort overzicht van hang en sluitwerk voor ramen en deuren. U kunt uw ramen en deuren op diverse manieren (laten) beveiligen. Hoe u deze volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunt beveiligen, staat beschreven in de Politiekeurmerk Beveiligingsrichtlijn. Of bekijk de brochure ABC voor Veilig Wonen.

Goed buitenverlichting en zichtbaarheid werkt preventief!

 • U maakt uw woning veiliger door goede buitenlampen met een stevige armatuur te plaatsen. Ideaal zijn lampen die vanzelf aangaan als het donker wordt. Inbrekers worden niet graag gezien. Deuren die vanaf straten, achterpaden of tuinen zichtbaar en bereikbaar zijn, moeten zo verlicht zijn dat u (of passerende mensen) onraad beter kunnen zien.
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om erachter te komen wie er voor de deur staat voordat u de deur opent. Bijvoorbeeld door glas in of naast de deur, een videofoon of een eenvoudige deurspion. Verlichting naast de deur is hierbij erg belangrijk.
 • Het beveiligen van uw woning heeft twee kanten. Inbrekers komen niet zo gemakkelijk binnen, maar u heeft soms meer tijd nodig voor u naar buiten kunt. In geval van brand kan dat gevaarlijk zijn. Bij het Politiekeurmerk horen daarom ook maatregelen om de brandveiligheid te vergroten, zoals het plaatsen van rookmelders op de juiste plekken.
 • Heeft u uw huis eenmaal goed beveiligd, dan is het zaak de aangebrachte voorzieningen goed te gebruiken en te onderhouden. Vervang geen onderdelen zonder goed na te gaan of de totale beveiliging daarmee nog aan de eisen voldoet: een zorgvuldige afstemming van maatregelen en voorzieningen is van groot belang. Raadpleeg bij twijfel het Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf dat voor u de maatregelen heeft aangebracht.

Slotenmaker Den Haag: Met onze scooters altijd het snelst ter plaatse, ook in het centrum van Den Haag!