Het Politiekeurmerk Veilig Wonen: wat houdt dat in?

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een van de vele initiatieven op het gebied van inbraak preventie en veiligheid. De bedoeling is woningen, bedrijfsobjecten, autos, fietsen en andere eigendommen veilig te stellen voor diefstal, inbraak en beschadiging door, bijvoorbeeld, vandalisme of brand.

Nieuwbouw en Politiekeurmerk Veilig WonenHet terugdringen van het aantal inbraken zou een goede invloed hebben. Dit onder andere door het verminderen van het aantal andere incidenten zoals straatroof en geweldsdelicten. Zulks bijvoorbeeld door het bevorderen van veiligheid en zicht op straat en het verhogen van de pakkans voor dieven, inbrekers en vandalen.

PKVW niet zaligmakend …

Zoals bij zoveel van deze initiatieven is ook het PKVW niet zaligmakend. Vaak worden aan de hand van statistische gegevens adviezen gegeven. Deze gegevens zijn afkomstig van verzekeraars, politie ambtenaren en andere instanties. Dergelijke statistieken kunnen soms uitkomst bieden bij het begrijpen van incidenten. Maar, gegevens moeten eerst correct geïnterpreteerd worden. En naderhand zou men eigenlijk verwachten dat er controle heeft plaatsgevonden of de voorgestelde maatregelen effectief zijn. 

Helaas wordt bij het voorstellen van politiekeurmerk maatregelen weinig rekening gehouden met de individuele situatie. Technisch advies komt vrijwel altijd van bedrijven die er baat bij hebben hun eigen materialen te verkopen, bijv. SKG gekeurde sloten, cilinders en beslag. Consumenten zijn echter vaak de dupe. Particuliere woning eigenaars kopen bijvoorbeeld een woning dat niet volgens de heersende normen is beveiligd. Zij moeten na aankoop veel geld investeren om inbraak preventieve maatregelen te treffen. Die maatregelen zijn niet goedkoop en tevens hebben particulieren zelf weinig technisch inzicht. Zij zijn daarom aangewezen op het advies van professionelen. Dat advies is niet altijd zinnig. En vaak is het duur!

Politiekeurmerk is duur

Nadeel van de maatregelen die het politiekeurmerk aanraadt is dat er weinig rekening wordt gehouden met kosten van arbeid en materiaal. Deze kunnen behoorlijk oplopen. U kunt zelf een heleboel doen, maar voor sommige klussen is een specialist aan te raden. Tevens zijn niet alle materialen en maatregelen die het PKVW aanraadt zinnig of effectief. Voorbeeld: bij SKG gekeurde pensloten worden schroeven geleverd van mindere kwaliteit en het beslag is slechts voor de sier (behalve bij LIPS met gehard stalen beslag schilden). Het is moeilijk te begrijpen waarom het PKVW dit type slot aanbeveelt.

Het aanbrengen van een penslot is relatief veel werk tegenover de meerwaarde voor de veiligheid. Pensloten zijn slecht ontworpen en lopen vaak vast. De pennen zijn gehard maar het mechanisme zelf is van zamak een legering die weliswaar heel mooi giet, maar vreselijk gauw breekt.

Kunststof Kozijnen zijn ook gedekt door Politiekeurmerk maar vaak niet goed dicht te krijgenTechnisch gezien voldoet het merendeel van de sloten, cilinders, beslag, ramen, deuren en kozijnen dat op de Nederlandse mark verkrijgbaar is (inclusief de zogenaamd SKG gekeurde materialen) niet aan de hoge eisen van diegenen die werkelijk technisch inzicht hebben en daarbij ook weten hoe inbrekers te werk gaan. Algemene maatregelen geven klanten wel inzicht in de problematiek, maar het goed beveiligen van een woning, bedrijfsobject etc. blijft een zaak waar expertise en ervaring een essentiële rol spelen.

Tussen haakjes …

De informatie die wij hier verstrekken is vrijblijvend. Wij zijn niet een PKVW erkend bedrijf en streven dit ook niet na. Wat wij nastreven is u als klant zo goed mogelijk te adviseren en beveiligen op basis van ons eigen inzicht en de mogelijkheden die wij binnen ons bedrijf hebben voor het op maat ontwerpen en construeren van mechanische beveiliging.

Uw woning laten keuren en een Politie Keurmerk Veilig Wonen certificaat voor laten opstellen:

Om het PKVW-certificaat Beveiligde Woning te krijgen, moet uw woning voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Schakel daarvoor een erkend PKVW-bedrijf bij u in de buurt in. De experts bekijken of de woning aan de eisen voldoet, voeren eventueel aanvullende maatregelen uit en verstrekken het certificaat.

De kosten van politiekeurmerk certificatie zijn afhankelijk van de actuele staat van uw woning. Vaak zult u naar aanleiding van een inspectie door een verzekeraar maatregelen moeten nemen. Die eisen soms nieuwe sloten of cilinders, of bouwkundige verbeteringen om het inbrekers moeilijker te maken. De prijs van dergelijke maatregelen kan aardig oplopen. Bovendien kan het certificaat pas worden afgegeven als de maatregelen zijn uitgevoerd door een PKVW erkende monteur. 

Op de website PKVW-bedrijf bij jou in de buurt kunt u een PKVW erkend bedrijf vinden. Wanneer de noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd zijn aan de PKVW verklaring of certificaat geen extra kosten verbonden.

Gemeentesubsidie regeling voor keurmerk

Veel gemeenten zijn actief om woninginbraak te voorkomen. Een aantal gemeenten geeft daarom subsidie om het Politiekeurmerk te behalen. U krijgt dan een financiële bijdrage om uw huis volgens het Politiekeurmerk te laten beveiligen. Deze bijdragen zijn soms ook verkrijgbaar voor zelf-geinstalleerde produkten. Op deze bladzijde van het PKVW vindt u daar meer informatie over. (Kijk bij overzicht Gemeenten).

Gemeentesubsidies beveiliging

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is, althans dat beweert men, twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

Website van de PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) omvat een reeks preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen om een woning, maar ook een flatgebouw of wijk veiliger te maken. Hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust en doelgericht nadenken hoe een inbreker bij u binnen zou kunnen komen. 

Technische maatregelen

Goed beveiligen is een combinatie van organisatorische (sociale) en technische (bouwkundige) maatregelen. De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u een raam open laat staan! Hieronder een overzicht van wat technische maatregelen die preventief werken.

  • Zorg voor goedgekeurd hang en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat het een prima slot is. De producten hebben diverse testen ondergaan, waaronder de zogenaamde inbrekerstest. In de praktijk is gebleken dat deze producten, mits volgens de regels gemonteerd, de kans op een inbraak sterk verkleinen. Een slot dat voldoet aan de eisen herkent u aan het SKG logo, 1, 2 of 3 sterren. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
  • Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
  • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbraken gebeuren niet alleen via ramen en deuren op de begane grond, maar ook via ramen of deuren op de bovenverdieping. Zoals balkons en zelfs via dakramen. Vooral als de inbreker makkelijk naar deze ramen toe kan klimmen. Die bereikbare gevelelementen moeten aan dezelfde inbraak-werende eisen voldoen als op de begane grond. Het Politiekeurmerk besteedt veel aandacht aan de beveiliging van deuren, ramen en constructieonderdelen zoals dakramen en lichtkoepels. Kijk voor de norm bereikbaarheid van het PKVW in bijlage 1 van het PKVW Bestaande Bouw. Zie tevens het PKVW voor Nieuw Bouw.
  • Op deze site staat een kort overzicht van hang en sluitwerk voor ramen en deuren. U kunt uw ramen en deuren op diverse manieren (laten) beveiligen. Hoe u deze volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunt beveiligen, staat beschreven in de Politiekeurmerk Beveiligingsrichtlijn. Of bekijk de brochure ABC voor Veilig Wonen.

Goed buitenverlichting en zichtbaarheid werkt preventief!

  • Het beveiligen van uw woning heeft twee kanten. Inbrekers komen niet zo gemakkelijk binnen, maar u heeft soms meer tijd nodig voor u naar buiten kunt. In geval van brand kan dat gevaarlijk zijn. Bij het Politiekeurmerk horen daarom ook maatregelen om de brandveiligheid te vergroten, zoals het plaatsen van rookmelders op de juiste plekken.
  • Heeft u uw huis eenmaal goed beveiligd, dan is het zaak de aangebrachte voorzieningen goed te gebruiken en te onderhouden. Vervang geen onderdelen zonder goed na te gaan of de totale beveiliging daarmee nog aan de eisen voldoet: een zorgvuldige afstemming van maatregelen en voorzieningen is van groot belang. Raadpleeg bij twijfel het Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf dat voor u de maatregelen heeft aangebracht.

Slotenmaker Den Haag: Met onze scooters altijd het snelst ter plaatse, ook in het centrum van Den Haag!